Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE www.parking.parking.pl

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 1. Właścicielem Parkingu BOSS mieszczącego się w Pyrzowicach 42-625 przy ulicy Wolności 83a i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Spółka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Expres Sp. z o.o., z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-286, os. Dąbrówki 1b/10 reprezentowana przez Pana Sławomira Sowulewskiego- Prezesa Zarządu.
 2. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.
 3. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji miejsca parkingowego oraz wykonania kompleksowej usługi parkingowej.
 4. Podanie przez klientów danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji i usługi parkingowej.
 5. Dane zbieramy podczas:
  a) procesu rezerwacji przez stronę internetową: parking.parking.pl
  b) procesu rezerwacji wykonywanej osobiście u obsługi, drogą telefoniczną lub mailową
  c) dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (NextPark.pl, parkingi.pl), jeśli wyrażona została na to zgoda.
 6. Zbieramy następujące dane:
  a) Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje założenia jednorazowej rezerwacji
  b) Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową użytkownik podaje następujące dane:
  * Imię i Nazwisko
  * Numer telefonu
  * Adres e-mail
  c) Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową zbierane są następujące dane:
  * Imię i Nazwisko;
  * Numer telefonu;
  * Adres e-mail;
  * Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
  * Nr rejestracyjny pojazdu
  d) Podczas korzystania ze stron internetowych pobierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę parkingu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).
 7. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:
  a) Wypełniania naszych zobowiązań względem klienta.
  b) Obsługi rezerwacji dotyczących parkowania:
  * tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości,
  * obsługi postoju na parkingu,
  * monitorowanie korzystania z usługi,
  * zarządzanie dostępem do wolnych miejsc,
  * wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu na parkingu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków regulaminu, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).
  c) Poprawy obsługi, a szczególnie lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań klientów.
  d)  Informowanie klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach parkingowych.
  e) Poprawa usług parkingu, a w szczególności obsługi skarg i zażaleń.
  f)  Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych parkingu w tym:
  * poprawy nawigacji,
  * wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.
 8. Dostęp do danych osobowych klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy parkingu, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla parkingu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Expres SP. z o.o. podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów.
 10. Klientom parkingu zarządzanego przez Expres Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez parking. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 11. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług parkingowych będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 12. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są po 14 dniach od daty ich rejestracji.
 13. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 14. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej [email protected]
 15. Polityka Cookies
  a) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  c) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  * dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  * tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  d) W ramach Serwisu stosowane są „Stałe” pliki Cookies (persistent cookies) (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  e) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  f) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Zmiany w polityce prywatności
  Expres Sp. z o.o. rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.